Ιούνιος 2023

Πότε οι λογιστές πρέπει να διώχνουν ή να καρφώνουν τους πελάτες τους!

Πότε οι λογιστές πρέπει να διώχνουν ή να καρφώνουν τους πελάτες τους! Μια παράβαση του πελάτη η οποία έχει διαφύγει από τον λογιστή, μπορεί να τον στείλει φυλακή μέχρι και 10 χρόνια και να του…