Μάρτιος 2020

Καμία εικόνα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ.Ο.Υ.

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ « Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους που λειτουργούν οι υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης»                    Από τη…