Ιούλιος 2016

Επαναφορά των προστίμων για μη έκδοση αποδείξεων

Μετά από το θόρυβο σχετικά με τα «ουσιαστικά ανύπαρκτα» πρόστιμα επί μη έκδοσης αποδείξεων, μετά την εφαρμογή του Ν. 4337/2015 ο οποίος τροποποίησε τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., έρχεται τροπολογία – προσθήκη στο…
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη από τη Γ.Γ.Δ.Ε.

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (Η.Β.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, παρέχει ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, σχετικά με την κείμενη νομοθεσία, που αφορά στους τομείς αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της. Το περιεχόμενό της, προέρχεται από…