Οκτώβριος 2020

ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ TAXIS

Αρ.πρωτ.87 Προς: κ.Πρωθυπουργό, κ.Υπουργούς κ.Γεν.Γραμματείς κ.Διοικητή Οικονομικό Επιμελητήριο Κοιν.: κ. Βουλευτές ΠΟΦΕΕ Ξάνθη 30-09-2020 Θέμα: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ TAXIS ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ. Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Γεν.Γραμματείς. Kύριοι υπεύθυνοι τμημάτων και ιθύνοντες νόες…