ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ

Αρ. Πρωτ.85 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Προς Το Δήμαρχο Δήμου Ξάνθης κ. Τσέπελη Εμμανουήλ Το Δήμαρχο Δήμου Αβδήρων κ. Τσιτιρίδη Γεώργιο Το Δήμαρχο Δήμου Μύκης κ. Ντελή Χουσείν Ριτβάν Το Δήμαρχο Δήμου Τοπείρου κ. Μίχογλου Θωμά Ξάνθη…

Διαβάστε περισσότερα