ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Επαναφορά των προστίμων για μη έκδοση αποδείξεων

Μετά από το θόρυβο σχετικά με τα «ουσιαστικά ανύπαρκτα» πρόστιμα επί μη έκδοσης αποδείξεων, μετά την εφαρμογή του Ν. 4337/2015 ο οποίος τροποποίησε τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., έρχεται τροπολογία – προσθήκη στο…