ΓΓΔΕ

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη από τη Γ.Γ.Δ.Ε.

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη (Η.Β.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, παρέχει ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, σχετικά με την κείμενη νομοθεσία, που αφορά στους τομείς αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της. Το περιεχόμενό της, προέρχεται από…