ΕΦΕΕΞ
ΕΦΕΕΞ

Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες.

28-12-2017

Από 1/1/2018, οι έμποροι και εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν στον καταναλωτή λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υποχρεούνται να χρεώνουν 3 λεπτά του ευρώ (0,03€) προ του ΦΠΑ περιβαλλοντικό τέλος ανά σακούλα ανταποδοτικού χαρακτήρα το οποίο θα αυξηθεί σε 7 λεπτά του ευρώ (0,07€) προ του ΦΠΑ από 1/1/2019 βάσει της ΚΥΑ 180036/952/10.8.2017 και της ΠΟΛ.1211/2017. Συγκεκριμένα πρέπει να δοθεί προσοχή στα παρακάτω:

Στις πλαστικές σακούλες με πάχος μέχρι 50 μm (μικρόμετρα), χρεώνεται περιβαλλοντικό τέλος.
Πλαστικές σακούλες με πάχος από 50 μm έως 70 μm δεν επιβαρύνονται με περιβαλλοντικό τέλος, αλλά είναι υποχρεωτική η τιμολόγηση τους στον πελάτη.
Εξαιρέσεις:

Για πολύ λεπτές σακούλες, δηλαδή μικρότερες των 15 μικρόμετρων (μm) δεν χρεώνεται περιβαλλοντικό τέλος μόνο στην περίπτωση που απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύμα (χύδην) τροφίμων.
Εξαιρούνται οι βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες) / λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς όπως ορίζονται στην παράγραφο 1(η) του άρθρου 2 της ΚΥΑ.
Εξαιρούνται από το τέλος οι σακούλες που διατίθενταιαπό περίπτερα και υπαίθριο εμπόριο.

Στις ταμειακές μηχανές και στα προγράμματα εμπορικής διαχείρισης θα πρέπει να φαίνονται εφόσον συνυπάρχουν και τα δυο είδη (πλαστικές σακούλες και περιβαλλοντικό τέλος) με ΦΠΑ 24%. Το ίδιο ισχύει και στα χειρόγραφα παραστατικά.

Επίσης, βάσει του Άρθρου 4 παρ. 2 της ΚΥΑ, μεταξύ των άλλων οι έμποροι εκτός των περιπτέρων και του υπαίθριου εμπορίου υποχρεούνται:

α) να αναγράφουν στα σημεία λιανικής πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, σε εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή, ότι: «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε περιβαλλοντικό τέλος (με αναγραφή του ποσού του τέλους), με σκοπό τη μείωση χρήσης τους». …

γ) να μεριμνούν για την αναγραφή του ποσού του περιβαλλοντικού τέλους, με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο, στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.2(γ) του άρθρου 3Α, στην παράγραφο 1(β) του άρθρου 3 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3Β.

Ακόμα, βάσει του Άρθρου 4 παρ. 3 της ΚΥΑ, όλοι οι έμποροι και εμπορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιπτέρων και του υπαίθριου εμπορίου, υποχρεούνται να παρέχουν στον καταναλωτή μόνο λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς που φέρουν τη σήμανση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 (β και γ) του άρθρου 5.

Τέλος, βάσει του Άρθρου 3Α παρ. 2.1(α) της ΚΥΑ: Κάθε έμπορος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 (ι) του άρθρου 2, ο οποίος διαθέτει στον καταναλωτή λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, υποχρεούται ανά τρίμηνο, την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα και για πρώτη φορά στις 30 Απριλίου 2018, να υποβάλλει στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωση απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους. Το περιβαλλοντικό τέλος αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 1.2 (περ. γ) και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που υποχρεούται να τηρεί ο έμπορος.

Η απόφαση αυτή βρίσκεται αναρτημένη στο ΦΕΚ Β 2812/10.8.2017:

Σχετικά με τον Συγγραφέα

efeexuser
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1993

Αφήστε το σχόλιο σας στο ""

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*