Ας δούμε πόση σύνταξη θα πάρει κάποιος ανάλογα με τις εισφορές (Ενδεικτικός πίνακας)

Ενδεικτικός πίνακας συντάξιμων αποδοχών (ασφαλιστέων) και υπολογιζόμενο ποσό σύνταξης | Forin.gr

Ενδεικτικός πίνακας συντάξιμων αποδοχών (ασφαλιστέων) και υπολογιζόμενο ποσό σύνταξης

Του Γιώργου Κουτρουμάνη
Ασφαλιστικού Συμβούλου
τ. Υπουργού Εργασίας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά το ποσό της σύνταξης που θα δικαιούται ένας ασφαλισμένος με βάση τις συντάξιμες αποδοχές (ποσά που BlueHost优惠码 υπολογίστηκαν οι καταβαλλόμενες εισφορές), ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, καθώς και το ποσό αναπλήρωσης που θα λάβει ο συνταξιούχος με βάση τα ποσά που κατέβαλε.

Έτη ασφάλισης Συντάξιμες αποδοχές  Ποσό σύνταξης Ποσοστό αναπλήρωσης
20 800 510 127%
25 800 549 110%
30 800 595 99%
35 800 656 94%
40 800 726 91%
20 1500 621 83%
25 1500 694 74%
30 1500 780 69%
35 1500 893 68%
40 1500 1026 68%

Στους ακόλουθους δύο πίνακες παρουσιάζονται συγκριτικά τα ποσά της σύνταξης που θα λάβει ένας συνταξιούχος εάν στον ασφαλιστικό του βίο καταβάλει μηνιαίες εισφορές 3.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα και με έτη ασφάλισης 20, 25, 30, 35 και 40:

Έτη ασφάλισης Συντάξιμες αποδοχές  Ποσό σύνταξης Ποσοστό αναπλήρωσης
20 3000 858 57%
25 3000 1002 53%
30 3000 1176 52%
35 3000 1402 53%
40 3000 1668 56%
20 5000 1174 47%
25 5000 1418 45%
30 5000 1704 45%
35 5000 2081 48%
40 5000 2300 46%

Οι πίνακες αυτοί παρουσιάστηκαν στο για το νέο ασφαλιστικό που πραγματοποίησε το forin.gr στις 26/1/2017.

About the Author

efeexuser
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΣ ΙΡΥΣΗΣ 2013

Be the first to comment on "Ας δούμε πόση σύνταξη θα πάρει κάποιος ανάλογα με τις εισφορές (Ενδεικτικός πίνακας)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*