ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 9-12-2016

ΕΦΕΕΞ
ΕΦΕΕΞ

Ξάνθη 25-11-2016watch full film Beauty and the Beast online

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   σε    ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

Την  Παρασκευή   09  Δεκεμβρίου   2016  και  ώρα 5.30’μμ., σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, (απόφαση Δ.Σ. στην συνεδρίαση της 23-11-2016), σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της Ένωσης,  στην αίθουσα του ΜΟΤΕΛ ΝΑΤΑΣΑ:

  • Έναρξη της Γ.Σ. με την εκλογή Προεδρείου.
  • Διοικητικός Απολογισμός.
  • Οικονομικός Απολογισμός – Κατάθεση Προϋπολογισμού για το επόμενο έτος.
  • Ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  • Τοποθετήσεις των Μελών επί του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού.
  • Απαντήσεις από το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
  • Ψηφοφορία επί της έγκρισης ή όχι του Διοικητικού & Οικονομικού Απολογισμού.
  • Εκλογές Ο.Ε.Ε. 2016 – Παράταξη ΠΟΦΕ-Ε – Συνεργαζόμενες Δυνάμεις.
  • Διάφορα θέματα.

     Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη, γιατί χωρίς απαρτία δεν μπορεί να γίνει η Ετήσια Γενική Συνέλευση και θα χρειαστεί να μετατεθεί στην επόμενη εβδομάδα. Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Δικαίωμα συμμετοχής και παρακολούθησης της Γ.Σ. της Παρασκευής 09-12-2016 έχουν όλα τα μέλη. Δικαίωμα ψήφου, για τις αποφάσεις που θα ληφθούν, έχουν τα μέλη που είναι ταμειακά ενήμερα. Παρακαλούμε για την άμεση καταβολή των οφειλών.

Για το Δ.Σ.

          Η πρόεδρος                                                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

  Μπατζακίδου Ειρήνη                                                                                              Σαββίδης Βασίλειος

About the Author

efeexuser
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΟΣ ΙΡΥΣΗΣ 2013

Be the first to comment on "ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 9-12-2016"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*