Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές δηλώσεις λόγω επιδοτήσεων

Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος για τα έτη 2014 και μετά, λόγων καθυστερημένης έκδοσης βεβαίωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

 live streaming film Raw 2017

Με την υπ.αριθμ. ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ2016/11-8-2016 απόφαση της ΓΓΔΕ αποφασίζεται η μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα στην ανωτέρω απόφαση αναφέρεται ότι: « γίνεται δεκτό ότι λόγω της καθυστερημένης έκδοσης βεβαιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο για τον φορολογούμενο, οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2014 και μετά, που υποβάλλονται ειδικά από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις / ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα υποβάλλονται χωρίς πρόστιμο στην περίπτωση που οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.»

Με την απόφαση αυτή σημειώνουμε ότι δεν λύνεται το πρόβλημα της υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων που επιβαρύνει από άποψη χρόνου τα λογιστικά γραφεία παρά μόνο το θέμα της επιβολής προστίμων στις περιπτώσεις αυτές, έστω και καθυστερημένα. Δείτε και το παλαιότερο σχετικό μας άρθρο για τις Συμπληρωματικές δηλώσεις Φ.Ε. αγροτών για εισπράξεις επιδοτήσεων πρ. ετών.

Be the first to comment on "Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές δηλώσεις λόγω επιδοτήσεων"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*