ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ- ΕΛΠ”

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Ένωσή μας, στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης των Μελών της, σας καλεί να παρακολουθήσετε το σεμινάριο που διοργανώνει στις 13/02/2016, ημέρα Σάββατο, στο ξενοδοχείο ELISSO.

Χορηγός σεμιναρίου, η SingularLogic,  ελληνική εταιρεία παραγωγής επιχειρηματικού λογισμικού και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών και λύσεων  Πληροφορικής στην Ελλάδα.

Ώρα προσέλευσης 09:30 π.μ, διάρκεια 09:50-15:00.

 

Εργασίες τέλους Χρήσεως 2015 – Φορολογική αναμόρφωση – Στοιχεία Ε.Λ.Π.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος, Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ», Επιστημ. Συνεργάτης της λογιστικής πύλης – ιστοσελίδας ενημέρωσης Taxheaven (www.taxheaven.gr ).

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του τριμηνιαίου Οικονομικού Περιοδικού «ACCOUNTANCY GREECE» (www.accountancygreece.gr ).

Σύμβουλος έκδοσης του ηλεκτρονικού περιοδικού «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», η θεματολογία του οποίου αναφέρεται στα Ε.Λ.Π.

Συγγραφέας πολλών άρθρων, τα οποία έχουν δημοσιευτεί στην λογιστική πύλη – ιστοσελίδα ενημέρωσης «www.taxheaven.gr» και σε διάφορες οικονομικές εφημερίδες και περιοδικά («ACCOUNTANCY GREECE», «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», «Agrenda» – Εβδομαδιαία εφημερίδα αγροτικών θεμάτων, κ.λ.π ).

Εισηγητής Σεμιναρίων σε Θέματα : ΕΛΠ, Εργασίες τέλους Χρήσεως, «Ενδοομιλικές συναλλαγές (Transfer Pricing) , Φορολογία Αγροτών, κ.λ.π.

v  Μεθοδολογία και Χρονοδιάγραμμα εργασιών.

v  Διαχωρισμός «Λογιστικής» και «Φορολογικής» βάσης.

v  Το “Σχέδιο Λογαριασμών”.

v  Εργασίες κλεισίματος της χρήσης που λήγει την 31/12/2015 ( βήμα –βήμα).

v  Προετοιμασία και έλεγχοι πριν το κλείσιμο Ισολογισμού –Λογιστικές τακτοποιήσεις.

v  Οριοθέτηση της Χρήσης. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού – Παθητικού.

v  Αποσβέσεις Παγίων.

v  Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.

 

v  Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing).

v  Αποτίμηση αποθεμάτων.

v  Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων.

v  Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα ( Συναλλαγματικές διαφορές ).

v  Φορολογική αναμόρφωση.

v  Υπολογισμός φόρων.

v  Διανομή Κερδών.

v  Απλογραφικά βιβλία και Ε.Λ.Π.

v  «Οικονομικές Καταστάσεις», σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

v  Πρώτη εφαρμογή ( Μετάβαση από το Ε.Γ.Λ.Σ στα Ε.Λ.Π ).

Θεματολογία σεμιναρίου:

 

Δωρεάν για τα οικονομικά ενήμερα μέλη της ΕΦΕΕΞ

 

Αφήστε το σχόλιο σας στο "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ- ΕΛΠ”"

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*