Καταστατικό

Μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό του Ε.Φ.Ε.Ε.Ξ. κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Καταστατικό Ε.Φ.Ε.Ε.Ξ.