Ετήσια Συνδρομή

Το κόστος της ετήσιας συνδρομής διαμορφώνεται ως εξής:

  • Για τα νέα μέλη, φυσικά πρόσωπα, με κριτήριο την έναρξη στη Δ.Ο.Υ. για τα δύο πρώτα έτη η συνδρομή είναι 25,00€ κατ’ έτος, με σκοπό την διευκόλυνση των συναδέλφων, ως νέων ελευθέρων επαγγελματιών. Εκτός των περιπτώσεων που το φυσικό πρόσωπο είναι διάδοχος παλιού λογιστικού γραφείου.
  • Για τα νέα μέλη, νομικά πρόσωπα, με κριτήριο την έναρξη στη Δ.Ο.Υ. για τα δύο πρώτα έτη η συνδρομή είναι 25,00€ κατ’άτομο, μέλος του Νομικού προσώπου, με σκοπό την διευκόλυνση των συναδέλφων ως νέας επιχείρησης.
  • Για Ατομικές επιχειρήσεις από το τρίτο έτος έναρξης εργασιών και μετέπειτα, η συνδρομή διαμορφώνεται στα 100,00€ κατ’ έτος.
  • Για Νομικά πρόσωπα άνω των δύο (2) ατόμων η συνδρομή είναι 75,00 κατ΄άτομο και κατ΄έτος.
  • Σε περίπτωση μονοπρόσωπης εταιρείας η συνδρομή είναι 100,00€ κατ’έτος.