Διοικητικό Συμβούλιο

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Διεύθυνση

ΤΚ – Πόλη

Τηλέφωνο

Κινητό

e-mail

1

Μπατζακίδου Ειρήνη

Πρόεδρος

Ελπίδος 6 & Μιχ. Καραολή Κτίριο Α

67131 Ξάνθη

2541077209

6937028976

[email protected]

2

Γρηγόρη Παντελής

Αντιπρόεδρος

Μιχ.Καραολή

67131 Ξάνθη

2541020701

6975907811

[email protected]

3

Λυμπερίδης Σωτήριος

Γραμματέας

Μιχ.Καραολή 

67131 Ξάνθη

2541024900

6972018771

[email protected]

4

Μπαλαφούτη ΄Αννα

Ταμίας

Σμύρνης 4-6

67131 Ξάνθη

2541020711

6932218998

[email protected]

5

6

Σαββίδης Βασίλειος

Τζαμπάζ Ταχήρ Χικμετ

Μέλος

Μέλος

Εκτενεπόλ 14

Πλάτωνος 16

67100 Ξάνθη

2541063462

2541063462

6974825756

6985079934

              [email protected]

[email protected]