Διοικητικό Συμβούλιο

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Διεύθυνση

ΤΚ – Πόλη

Τηλέφωνο

Κινητό

e-mail

1

Μπατζακίδου Ειρήνη

Πρόεδρος

Ελπίδος 6 & Μιχ. Καραολή Κτίριο Α

67131 Ξάνθη

2541077209

6397028976

[email protected]

2

Μέκακας Μαυρούδης

Αντιπρόεδρος

Σμύρνη 3

67131 Ξάνθη

2541084420

6944612850

 [email protected]

3

Σαββίδης Βασίλειος

Γραμματέας

Ηρώων 73

67131 Ξάνθη

2541400162

6974825756

[email protected]

4

Καρακάσης Χαράλαμπος

Ταμίας

4ης Οκτωβρίου 6

67131 Ξάνθη

2541084418

6945854640

 [email protected]

5

Παγωνάκης Δημήτριος

Μέλος

Χατζησταύρου 20

67131 Ξάνθη

2541070324

6977425235

 [email protected]